Col·lecció dedicada a difondre l’obra dels més rellevants autors clàssics i contemporanis de la narrativa en valencià.
Entre els seus títols destaquen obres de Joanot Martorell, Ausiàs March, Pere Calders, Jaume Roig, entre altres.

Título